September 28th, 2008

Aro

Meet Aro, guys

Meet Aro, guys - and don´t dare to say hello. Bites.Writes about it.  
And it´s maybe some cliché but anyway, she likes dark places and blood. Sometimes she likes to wander around just to make you shiver...
She´s a part of me and when I let her, she loves to escape and be free in her fury. She´s really not nice. Really not. But she balances me and I love her. It´s that simple.

Meet her if you want but consider yourself as warned...
Seznamte se s Aro, vážení - ale nedoporučuji moc zdravit. Kouše. Píše o tom. 
A snad je to klišé, ale stejně - má ráda temná zákoutí a krev. Čas od času ráda brouzdá kolem, jen proto, aby vám běhal mráz po zádech...
Je mou součástí a když ji nechám, využije příležitosti k útěku a neomezenému běsnění. Vážně není hodná. Doopravdy ne. Ale vyvažuje mě a já ji miluju. Je to takhle jednoduché.

Seznamte se, jestli chcete, ale byli jste varováni...

Ficlet
Title: Prach
Pairing: no important
Rating: NC-15
Summary: Není dobré dráždit kočku bosou nohou... Kočky škrábou.  Aro je velká kočka...

Collapse )
  • Current Mood
    angry angry
  • Tags